آگهی مناقصات , مزایدات و استعلام

عنوان آگهی:
حوزه آگهی دهنده:
نام حوزه آگهی دهنده :
تاریخ شروع دریافت اسناد
تاریخ شروع دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
تاریخ پایان دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
شماره ثبت:
تاریخ پایان دریافت اسناد
نوع آگهی: همه مزایده حراج حضوری مناقصه استعلام
#KEY92#
تاریخ جاری //
اجرای گذر 24 متری ضلع غرب تنگک ها
حوزه آگهی دهنده: شهرداری بندر بوشهر-اداره امور پیمان و قرارداد ها
شماره ثبت:g292173
تاریخ آغاز : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
تاریخ پایان : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
نوع آگهی: مناقصه
بهره برداری از فرصت های تبلیغاتی سطح شهر
حوزه آگهی دهنده: شهرداری بندر بوشهر-اداره امور پیمان و قرارداد ها
شماره ثبت:h121085
تاریخ آغاز : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
تاریخ پایان : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
نوع آگهی: مزایده
خرید و نصب وراه اندازی دستگاه پردازش و تفکیک پسماند
حوزه آگهی دهنده: شهرداری بندر بوشهر-اداره امور پیمان و قرارداد ها
شماره ثبت:b878639
تاریخ آغاز : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
تاریخ پایان : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
نوع آگهی: مناقصه
تعمیر و تجهیز جایگاه CNG شهرداری بندر بوشهر
حوزه آگهی دهنده: شهرداری بندر بوشهر-اداره امور پیمان و قرارداد ها
شماره ثبت:a535393
تاریخ آغاز : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
نوع آگهی: مناقصه
بهره برداری از پیست دوچرخه سواری
حوزه آگهی دهنده: شهرداری بندر بوشهر-اداره امور پیمان و قرارداد ها
شماره ثبت:b545389
تاریخ آغاز : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
نوع آگهی: مزایده
خرید مبلمان پارکی و معابر سطح شهر
حوزه آگهی دهنده: شهرداری بندر بوشهر-اداره امور پیمان و قرارداد ها
شماره ثبت:h646454
تاریخ آغاز : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
نوع آگهی: مناقصه
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶