پروژه های عمرانی

عنوان پروژه:
مبلغ قرارداد از(ریال) :
مبلغ قرارداد تا(ریال) :
کارفرما:
نام کارفرما:
نشانی پروژه:
درصد پیشرفت از:
درصد پیشرفت تا:
پیمانکار:
شروع قرارداد از تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
شروع قرار داد تا تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
مشاور:
 پروژه: زیرسازی و آسفالت گذر 35 متری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی از پارک دانشجو تا گذر تحقیقات
پیمانکار :رفاه سازه مبنا
کارفرما :شهرداری بندر بوشهر-سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 123623439424
نشانی: مرکز تحقیقات کشاورزی
تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تاریخ پایان :
پیشرفت :%30
ناظر : مهندس محب عالی
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: مناسب سازی معابرجهت تردد معلولین و سالخوردگان در سطح منطقه دو
پیمانکار :لیان بنا جنوب
کارفرما :شهرداری بندر بوشهر-شهرداری منطقه دو
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 5900000000
نشانی: سطح منطقه دو
تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
پیشرفت :%10
ناظر : مهندس سعیدی
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: اجرای تعمیرات مقطعی کانیوو، کانال سنگ جدول و موزائیک فرش پیاده رو در سطح منطقه دو
پیمانکار :دنا رهساز بوشهر
کارفرما :شهرداری بندر بوشهر-شهرداری منطقه دو
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 7152782183
نشانی: سطح منطقه دو
تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
تاریخ پایان : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
پیشرفت :%50
ناظر : مهندس فرخ پیما
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: پروژه جا به جایی، حمل و نصب پل عابر پیاده ، واقع در خیابان آزادی روبروی ایستگاه دانشگاه آزاد به خیابان طالقانی روبروی مدرسه سمیه
پیمانکار :شرکت رجا بهسازان نیک اندیش
کارفرما :شهرداری بندر بوشهر-معاونت امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 5840000000
نشانی: خیابان آزادی
تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
تاریخ پایان :
پیشرفت :%5
ناظر : مهندس دیری زاده
مشاور :
دلایل تاخیر :
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶