عناوین طرح ها و برنامه های مصوب

طرح ها و برنامه های شهرداری
عنوان طرح :خرید و نصب وسایل بازی کودکان
متولی: شهرداری بندر بوشهر-معاونت خدمات شهری و اجرایی
اقدامات انجام شده:  خرید ده مجموعه بازی در حال طی کردن روند اداری جهت نصب دستگاه ها
اقدامات پیش رو: 
عنوان طرح :خرید و نصب مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله)
متولی: شهرداری بندر بوشهر-معاونت خدمات شهری و اجرایی
اقدامات انجام شده:  تعداد 320 عدد نیکت شامل پشتی دار، بدون پشتی و اس و 160 عدد سطل زباله و نصب در سطح شهر
اقدامات پیش رو: 
عنوان طرح :خرید و نصب تخم مرغ های نوروزی و برپایی جشنواره رنگ آمیزی تخم
متولی: شهرداری بندر بوشهر-معاونت خدمات شهری و اجرایی
اقدامات انجام شده:  خرید تعداد 12 عدد تخم مرغ قایبر گلاس با ارتفاع 1.5 متر و برگزاری جشنواره توسط هنرمندان بومی
اقدامات پیش رو: 
عنوان طرح :پیکره تراشی طاووس چوبی
متولی: شهرداری بندر بوشهر-معاونت خدمات شهری و اجرایی
اقدامات انجام شده:  پیکر تراشی کنده درخت خشک با طرح طاووس واقع در خیابان لیان
اقدامات پیش رو: 
عنوان طرح :خرید کانکس سرویس بهداشتی ویژه ایام نوروز
متولی: شهرداری بندر بوشهر-معاونت خدمات شهری و اجرایی
اقدامات انجام شده:  سرویس بهداشتی چهار چشمه 2 عدد و سرویس بهداشتی سه چشمه 2 عدد
اقدامات پیش رو: 
عنوان طرح :ساخت و نصب المان های فلزی ویژه ایام نوروز
متولی: شهرداری بندر بوشهر-معاونت خدمات شهری و اجرایی
اقدامات انجام شده:  تعداد 10عدد المان فلزی با عنوان های المان سال 1402 دو عدد- المان پروانه دو عدد- المان مجموعه درخت های بهاری سه مجموعه 6 تایی- مجموعه هفت سین 3 مجموعه 8 تایی
اقدامات پیش رو: 
 
۱ ۲